Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  הסתמכות יורש על הבטחת המצווה [מדריך משפטי]

  ישנם מקרים בהם מצווה מבקש להבטיח ליורש הבטחות הנוגעות למה שיעשה ברכושו לאחר מותו. האם יש תוקף להבטחת מצווה בעודו בחיים? האם יורש יכול להסתמך על הבטחת המצווה בחייו? ואילו עסקאות ניתן לבצע בירושה שטרם התקבלה?

  מי שמבקש להסתמך על הבטחה של מצווה צריך לקחת בחשבון מספר היבטים הנוגעים לעסקאות בירושה עתידית.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לבצע עסקאות בירושה שטרם התקבלה?

  חוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע כי הסכם בדבר ירושה של אדם או ויתור על ירושתו שנעשו במהלך חייו, הוא הסכם בטל ואין לו תוקף. יחד עם זאת, ישנן עסקאות שניתן לבצע בירושה עתידית כגון:

  רכישת ירושה עתידית

  ניתן לבצע עסקה לרכישת ירושה עתידית או חלק ממנה. אין ברכישת הירושה העתידית וב"צוואה קנויה" כדי לפסול את הצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הלוואה על חשבון ירושה עתידית

   ניתן לתת הלוואה ליורש עתידי על חשבון ירושה עתידית. ההלוואה הינה מחייבת במקרה בו היורש יזכה בחלקו בירושה.

   הסכם מניות בין בעלי חברה לאחר פטירת בעל מניות

   במקרה של בעלי חברה שקבעו בהסכם ביניהם על פקיעת מניות של שותף שנפטר, לא מדובר בעסקה אסורה בירושה עתידית. במקרה זה מדובר בעסקה הנוגעת לנכסי עיזבון שאינה שוללת את מעמדו של יורש, גם אם משמעות הפקיעה של המניות היא הגדלת הונם של בעלי המניות האחרים, ולכן היא עסקה מותרת.

   יחד עם זאת אם מדובר בהסכם העברת מניות לבעלי המניות האחרים בחברה לאחר פטירת בעל המניות, העסקה נחשבת לעסקה המעניקה זכות ירושה ולפיכך לעסקה אסורה בירושה עתידית.

   מה הן העסקאות שאסור למצווה לבצע בירושה עתידית?

   הסעיף בחוק האוסר על ביצוע עסקאות בירושה עתידית מפורש בצמצום, מטרתו היא למנוע נישול יורש עתידי מירושתו. הסעיף חל רק על מקרים של הענקת זכות ירושה או נישול יורש פוטנציאלי מהירושה ולא בעסקאות הנוגעות לנכסי עיזבון.

   כך למשל סעיפים צוואתיים בהסכם ממון בין בני זוג הקובעים כי הירושה העתידית תועבר לבן הזוג, ומנשלים יורשים פוטנציאליים אחרים (כגון הילדים) לא יהיו תקפים. הדרך לקבוע נישול מעין זה היא באמצעות צוואה ולא באמצעות הסכם בירושה עתידית.

   האם קיימת זכות ליורש להסתמך על ירושה עתידית?

   ליורש קיימת הזכות להסתמך על ירושה עתידית, כל עוד מדובר בעסקה מותרת שאינה מעניקה או שוללת זכות ירושה. יחד עם זאת, מדובר בעסקה בסיכון גבוה, שיש לבחון את כדאיותה והאם נכון יהיה להסתמך עליה.

   יש לקחת בחשבון כי המצווה עשוי לשנות את הצוואה לאחר ביצוע העסקה, בכל זמן נתון ועד למותו. שינוי הצוואה יכול להיות על ידי שינוי נוסח הצוואה, או על ידי ריקון הנכסים במהלך חיי המצווה כך שלא ניתן יהיה לממש את הצוואה כפי שנוסחה במועד העסקה. במקרים אלה, רוכש הירושה או המלווה על חשבון הירושה עשויים שלא להפרע מהירושה ולצאת בהפסד.

   האם לבן זוג קיימת זכות מיוחדת להסתמך על ירושה עתידית?

   כן, אך רק במקרים בהם בני הזוג ערכו צוואות הדדיות. צוואה הדדית היא למעשה שילוב בין צוואה להסכם בין בני זוג המבוססת על הרעיון לפיו כל אחד מבני הזוג מסתמכים על הצוואה זה של זה. לרוב בני זוג שמבקשים להבטיח כי בן הזוג ירש אותם ורק לאחר מותו ירשו שאר היורשים (כגון הילדים).

   חשוב להבין כי הסתמכות על הבטחה אחרת שלא במסגרת צוואה הדדית, יהיה כדין רכישת ירושה עתידית שאינה מובטחת. הסכם שיערכו בני הזוג במהלך חייהם בנוגע לירושה עתידית כגון הסכם ממון, לא יקבל תוקף, ובתי המשפט לענייני משפחה נוהגים להבהיר לבני הזוג כי אין תוקף להסכמות אלה.

   הבטחת מצווה על מתנה מתוך ירושה עתידית

   ניתן לתת מתנה מתוך ירושה עתידית במקרים בהם עסקת המתנה והעברתה מסתיימת במהלך חיי המוריש, או שהמוריש התכוון להעניק את המתנה במהלך חייו אך נפטר בטרם לכך.

   הסכם מתנה שמטרתו לתת מתנה שתועבר רק לאחר הפטירה של המוריש, הוא הסכם פסול ומהווה עסקה אסורה בירושה.

   על מנת לקבוע אם מטרת המוריש הייתה להעביר את המתנה במהלך חייו או רק לאחר מותו במקרים בהם יש ספק, בית המשפט יבחן את כוונת המוריש.

   המסתמך על הבטחת מצווה מניח את כספו על קרן הצבי

   בשורה התחתונה, חוק הירושה מגביל עסקאות אסורות בירושה באופן מצומצם, כאשר מטרתן היא הענקת זכות ירושה או נישול יורש פוטנציאלי מהירושה, בעוד שאר המקרים יהיו מותרים.

   יחד עם זאת, יש לזכור כי אדם רשאי לשנות את צוואתו או את מצבו הרכושי בכל עת בטרם למותו, והסתמכות על עסקה בירושה עתידית עשויה להוות סיכון גבוה לכספו של המסתמך עליה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף