פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב יגיע כפים 2,
  בית פיילוט, קומה 2
  תל אביב 677786

  טלפון: 053-6218290

  מידע חשוב נוסף

  הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

  אם אדם, במהלך חייו, עורך צוואה – לאחר מותו, עזבונו (הרכוש, הכספים והנדל"ן שלו) עובר לאותם אנשים שקבע בצוואתו. עזבונו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה, עובר, לאחר מותו, ליורשיו על פי דין.

  עם זאת, העיזבון יכול, בסופו של דבר, להיות מחולק ליורשים באופן שונה, ולא כמו שקבע המצווה בצוואתו או כמו שקובע הדין. אחת הדרכים הגורמות לכך שחלוקת העיזבון תהיה שונה, נקראת "הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים".

  הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

  מהו הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים?

  כאמור, הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים יכול לשנות את חלוקת העיזבון בין היורשים, כך שכל יורש יקבל מהעיזבון חלק שונה, בין אם גדול ובין אם קטן יותר, ממה שהמצווה קבע בצוואתו או ממה שקובע הדין.

  מומלץ שהסכם חלוקת עיזבון בין יורשים ייערך בכתב, על ידי עורך דין לענייני צוואות וירושות. כדי שהסכם חלוקת העיזבון בין היורשים יהיה תקף, נדרשת הסכמה של כל היורשים לחלוקה החדשה.

  הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים ניתן לביצוע כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, כלומר כל עוד העיזבון טרם הגיע לידי היורשים. הסכם חלוקת עיזבון שמבוצע לאחר כל אלה, שווה לכל הסכם סטנדרטי בין בעלי רכוש, והוא כרוך בתשלום מס.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה החשיבות של הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים?

   החשיבות של הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים היא בעיקר כלכלית.

   כמובן שאם למוריש יש יורש אחד בלבד, העיזבון עובר בשלמותו אליו, ואם למוריש יש נכס אחד בלבד, הוא מועבר לכל יורשיו ומחולק ביניהם באופן שווה. מכאן שהסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, רלוונטי, לרוב, כשהמוריש מותיר אחריו הן מספר יורשים והן מספר נכסים.

   במקרים כאלה, היעדר הסכם חלוקת עיזבון מוביל לכך, שאם למשל המוריש מותיר אחריו דירה – כל יורש מקבל חלק מסוים ממנה (באופן שווה, בדרך כלל, לשאר היורשים), והוא חייב לשלם מס רכישה או מס שבח אם ישנה כבר דירה נוספת שבבעלותו. בנוסף, כל היורשים הופכים לשותפים בנכס, כך שכל פעולה בנכס טעונה אישור מכל היורשים, מה שעלול להוביל לחילוקי דעות רבים בין היורשים ולמתחים ביניהם.

   קיומו של הסכם חלוקת עיזבון מונע מיורש, גם אם בבעלותו דירה נוספת, לשלם מס רכישה או מס שבח על הדירה שירש, וכן מונע חילוקי דעות ומתחים בין היורשים, שכן ההסכם מוביל לכך שכל נכס שייך רק ליורש אחד, שיכול לעשות בו כראות עיניו ללא צורך באישור מיתר היורשים.

   מקרים נוספים שבהם חשוב לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים הם מקרים שבהם ליורש מסוים יש קשר רגשי לנכס מסוים, שלא ניתן לו על פי צוואת המצווה או על פי דין.

   מה חשוב שיופיע בהסכם חלוקת עיזבון בין יורשים?

   אם העיזבון עוסק בנכסי מקרקעין, קיימת חובה שהסכם חלוקת העיזבון ייערך בכתב. אם העיזבון לא עוסק בנכסי מקרקעין, הוא תקף גם אם הוא נעשה בעל פה, אך בכל מקרה מומלץ שהוא ייערך גם כן בכתב – שכן כך יהיה ניתן למנוע ויכוחים וסכסוכים בין היורשים גם בעתיד.

   בנוסף, חשוב שבהסכם חלוקת עיזבון יופיעו רק נכסים מנכסי העיזבון, ולא נכסים אחרים, וכן ההסכם לא יכול לכלול זכויות כספיות או כספים שמקורם מחוץ לכספי הירושה. כספים או זכויות כספיות שכאלה הנכללים בהסכם חלוקת עיזבון – מחויבים במס.

   כמו כן, הסכם חלוקת עיזבון רלוונטי רק לגבי האנשים המוגדרים כיורשים. שינוי חלוקת העיזבון נעשה רק בין היורשים עצמם, ולא ניתן לצרף להסכם חלוקת העיזבון אנשים אחרים. יש לציין, שאם לאחד היורשים טרם מלאו 18 (קרי, הוא קטין) – יש להראות שהסכם חלוקת העיזבון בין היורשים הוא לטובתו.

   יש לציין, כי ניתן לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים עוד בטרם המצווה הולך לעולמו. הדבר אף מומלץ, כאשר יש חשש מצד יורשים שיורש אחר ינסה לשכנע את המצווה, להגדיל את חלקו בצוואה.

   לסיכום, הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים מאפשר ליורשים לקבל מהעיזבון חלק שונה ממה שקובע הדין או ממה שקבע המצווה בצוואתו. ההסכם ניתן לביצוע כל עוד היורשים טרם קיבלו את העיזבון (אחרת – יחויב במס), וכל היורשים צריכים להסכים לחלוקה החדשה כדי שההסכם יהיה תקף.

   הסכם זה רלוונטי בעיקר כשהמוריש מותיר אחריו מספר יורשים ומספר נכסים, שכן הוא מעניק פטור ממס רכישה או מס שבח אם יורש מקבל חלק מסוים מדירה בירושה וכבר יש לו דירה אחרת בבעלותו. בנוסף, ההסכם מוביל לכך שכל נכס שייך ליורש אחד בלבד, שיכול לעשות בו כל פעולה שהיא אף ללא אישור של שאר היורשים. גם אם לאחד היורשים יש קשר סנטימנטלי לנכס שלא ניתן לו על פי דין או על פי צוואת המצווה, מומלץ לערוך הסכם חלוקת עיזבון.

   מומלץ שההסכם ייערך בכתב (ואם העיזבון עוסק בנכסי מקרקעין – ההסכם חייב להיערך בכתב). ההסכם יכול לכלול רק נכסים מנכסי העיזבון, וכספים וזכויות כספיות שמקורם לא מחוץ לכספי הירושה. לא ניתן לצרף להסכם אנשים שאינם מוגדרים כיורשים, וניתן לערוך את ההסכם אף בטרם מות המצווה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף