Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם צוואה גוברת על מוטבים בפוליסה?

  אדם עובד מרבית חייו, חוסך וצובר כסף בפוליסת ביטוח לטווח ארוך, במטרה לבטח את עצמו ואת מי שנותר לאחר לכתו. אך מה קורה לכסף שצברתם לאחר פטירתכם? כיצד הוא מחולק? האם צוואה גוברת על מוטבים בפוליסה, או שמא ידה של פוליסת הביטוח על העליונה?

  פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון עסקה בשאלות אלה ושינתה את המצב המשפטי שהיה נהוג עד אותו פסק דין. כיום על פי פסק הדין, צוואתו האחרונה של אדם גוברת על מוטבים שנרשמו בפוליסת ביטוח.
  סעיף 147 לחוק הירושה: "זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון"

  תוכן עניינים

  סעיף 147 לחוק הירושה תשכ"ה-1965, שכותרתו היא "דין תשלומים על פי ביטוח וכו'" קובע:

  "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון."

  ככלל כספי הביטוח אינם חלק מהעיזבון ואינם מתחלקים בין יורשי המנוח, אלא למוטבים בקופת הביטוח. יחד עם זאת, סעיף החוק קובע חריג לכלל לפיו במקרים בהם המנוח הודיע לחברת הביטוח על שינוי המוטב בהודעה, או ערך צוואה, הכספים יהיו חלק מהעיזבון.

  בטרם לפסיקה של בית המשפט העליון, על המנוח היה להודיע לחברת הביטוח בטרם למותו על שינוי המוטבים, ואם ערך צוואה היה עליו ליידע בכך את חברת הביטוח ובטרם למותו. בית המשפט העליון שינה את התמונה המשפטית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בימ"ש העליון (2016): צוואה גוברת על קביעת מוטבים בפוליסת הביטוח

   פסק הדין קבע כי צוואה גוברת על קביעה של מוטבים בפוליסת ביטוח. בית המשפט קבע כי ברירת המחדל היא שכספי ביטוח אינם חלק מעיזבונו של אדם, אלא אם הוכללו במפורש בעיזבון. בית המשפט פסק בהתאם לסעיף 36(ב) לחוק החוזים, תשל"ג-1973, כי בעל פוליסה רשאי להתנות כי כספי ביטוח יהיו חלק מהעיזבון ולשנות את המוטבים בביטוח באמצעות הוראות מפורשות בצוואה.

   נקבע כי על הוראה בצוואה הכוללת את כספי הביטוח בעיזבון יש להורות במפורש ובאופן חד משמעי, וכי סעיף בצוואה שמכליל את כל זכויות ורכוש המנוח כחלק מצוואתו, מבהיר במפורש ובאופן חד משמעי שכספי הביטוח נכללים בעיזבונו.

   בית המשפט הוסיף, כי בהוראות הפוליסה נקבע כי שינוי המוטבים יכול להעשות "בכל עת". כלומר, גם לאחר פטירת המנוח, ניתן להודיע לחברת הביטוח על שינוי המוטבים באמצעות הצוואה.

   האם ביטוח חיים הוא חלק מהעיזבון?

   בהתאם לחוק הירושה ביטוח חיים אינו חלק מהעיזבון, אלא אם אדם הכליל אותו במפורש בעיזבון, בהודעה בכתב לחברת הביטוח או באמצעות עריכת צוואה. בהתאם לפרשנות בית המשפט העליון, בנסיבות המתאימות, יתכן והודעה לחברת הביטוח גם לאחר המוות עשוייה להכליל את ביטוח החיים בעיזבון המנוח.

   מי זכאי לפנסיה של נפטר?

   שאירים

   חוק פיצויי פיטורים קובע כי על המעסיק של עובד שנפטר לשלם לשאירים פיצויים כאילו פיטר את העובד. פיצויים אלה לא יהיו חלק מהעיזבון.

   שאירים על פי חוק פיצויי פיטורים מוגדרים כבן זוגו של העובד בעת פטירתו, לרבות ידוע בציבור שגר עמו בעת הפטירה, וילדיו של העובד שהיו תלויים בו. אם אין בן זוג וילדים, יהיו זכאים הורים ואחים שגרו בבית הנפטר לפחות שנה בטרם פטירתו והיו תלויים בנפטר.

   מוטבים

   בעת הצטרפות לקרן הפנסיה, העמית מתבקש לקבוע מוטבים בקרן הפנסיה, והוא רשאי לשנותם, להוסיף מוטבים חדשים, או לגרוע מוטבים קודמים, בכל עת, באמצעות הודעה בכתב לקרן הפנסיה. המוטבים יהיו זכאים לכספי הפנסיה הנותרים בקיזוז פיצויי הפיטורים (ככל שזהות המוטבים אינה דומה לזהות השאירים).

   יורשים

   אם לא צויינו מוטבים בפוליסה, או שהעמית קבע הוראה מפורשת אחרת בצוואתו, יורשיו על פי הצוואה יהיו זכאים לקבל את כספי הפנסיה. אם העמית גם לא הותיר צוואה לאחר מותו, יורשיו על פי דין יהיו זכאים לכספי הפנסיה.
   רצון המצווה גובר

   בשורה התחתונה, במקרה שמצווה רשם מוטבים בפוליסת הביטוח, ולאחר מכן קבע במפורש יורשים אחרים בצוואתו, צוואתו המפורשת תגבר על פוליסת הביטוח. במקרים רבים אנשים שוכחים לשנות את פוליסת הביטוח הישנה ואת המוטבים בה. פסק הדין של בית המשפט העליון מתקן עוול זה, ומכבד את רצון המצווה האמיתי לפי צוואתו האחרונה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף