Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם ניתן להוריש בהסכם ממון?

  הסכם ממון קובע כיצד יחולק הממון של בני זוג בעת פקיעת הנישואין. ומה במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג? האם ניתן להוריש בהסכם ממון לבן הזוג? האם ניתן לקבוע הוראות צוואתיות בהסכם ממון? כיצד יאוזנו המשאבים בין בני זוג במקרה של פטירה?

  זוגות רבים שעורכים הסכם ממון נדרשים לשאלות אלה בבואם להסדיר את ענייני הרכוש שלהם. בטרם אתם פונים לערוך הסכם ממון או צוואה, עליכם להבין אילו הוראות ניתן לקבוע בהסכם ואילו הוראות ניתן לקבוע בצוואה בלבד.

  תוכן עניינים

  הסכם ממון במקרה של פטירה

  הסכם ממון קובע כיצד יאוזן הרכוש של בני זוג בעת פירוד, שיכול להתרחש כתוצאה מגירושין או כתוצאה ממקרה פטירה של אחד מבני הזוג. במקרה של פטירה של בן הזוג, הסכם הממון קובע כיצד יאוזן הרכוש בין העיזבון של בן הזוג שנפטר לבין חלקו של בן הזוג, מכוח חייהם המשותפים.

  אך האם ניתן להורות בהסכם ממון גם על העברת חלקו של בן הזוג שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים ולגרוע אותו מהעיזבון?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סעיף 8 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן :

   "(א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.
   (ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה."

   המשמעות היא, שאדם לא יכול לעשות עסקאות בירושה שלו ולגרוע אותה מהעיזבון, בעודו בחיים, ועל כן התשובה לשאלה שלעיל, היא שבהתאם לסעיף 8 לחוק הירושה, אדם לא רשאי באמצעות הסכם ממון, לגרוע חלקים מהעיזבון שלו ולהעבירם לבן הזוג שנותר בחיים.

   הסכם ממון על ירושה עתידית

   חוק יחסי ממון קובע כי כלל הנכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין יאוזנו ביניהם במועד פקיעת הנישואין, פרט לנכסים שהתקבלו מירושה בתקופת הנישואין. בניגוד להוראות הסכם ממון על ירושה עתידית של אחד מבני הזוג עצמם, שלא יהיו תקפות, בני זוג רשאים להסכים בהסכם ממון בנוגע לקבלת ירושה עתידית שכל אחד מהצדדים עשוי לזכות בה בעתיד.

   כך בני הזוג רשאים למשל לקבל את ההסדר המובנה בחוק הירושה לפיו הירושה שיקבל כל אחד מהצדדים תשאר שלו לאחר פקיעת הנישואין.

   אפשרות נוספת של בני הזוג היא להסכים על הוראה הנוגדת את האמור בחוק יחס ממון. למשל בני הזוג יכולים להסכים שירושה שיקבל כל אחד מהצדדים, תהיה לרכוש משותף, שירושה מאדם מסויים תהייה לרכוש משותף, או כל הסכם אחר שבני הזוג מבקשים לעשות בירושה העתידית.

   האם צוואה גוברת על הסכם ממון?

   ככלל, התשובה היא חיובית. סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי הוראות בהסכם בדבר ירושה של אדם וויתור עליה שנעשות בחיי אותו אדם, בטלות. כאשר אדם עורך צוואה שהוראותיה סותרות הוראות בהסכם הממון היא תגבור על הסכם הממון, פרט למקרים חריגים, למשל כאשר נקבע שההוראה בהסכם לא נוגדת את סעיף 8 לחוק הירושה.

   האם צוואה הדדית מחליפה הסכם ממון?

   התשובה לכך היא בשלילה. מדובר בשני מסמכים שונים בתכליתם ובייעודם:

   הסכם ממון – תכליתו לקבוע את איזון הרכוש במקרה של פקיעת הנישואין. לרוב מיועד למקרים בהם הצדדים מתגרשים, ועל כן הוראות צוואה אינן רלוונטיות לצורך איזון המשאבים.

   במקרים בהם פקיעת הנישואין מתרחשת עקב פטירה, הסכם הממון מיועד לאזן את הרכוש המגיע לבן הזוג עקב החיים המשותפים, כלומר חלקו היחסי ברכוש שמגיע לו מכוח הזוגיות ולא מכוח חוק הירושה. זכות בן הזוג לרשת את המנוח לא תוסדר בהסכם הממון.

   צוואה הדדית – תכליתה לקבוע מה יעשה ברכוש של הצדדים במקרה של פטירה בלבד. בצוואה הדדית ניתן לקבוע את זכותו של בן הזוג לרשת את המנוח. מדובר בהסדר ייחודי המאפשר לבני הזוג לערוך ביניהם הסכם בנוגע להורשת רכושם האחד למשנהו, תוך שניתנת חשיבות יתרה לעקרון ההסתמכות שלהם, ולפיכך אפשרות ביטול הצוואה תעשה באופן ייחודי.

   יחד עם זאת צוואה הדדית אינה עונה על הצורך במקרה בו נפרדות דרכיהם של בני הזוג, ואינה מספקת מענה לאיזון הרכוש בין בני הזוג במקרה של גירושין.

   שילוב בין הסכם ממון לצוואה יבטיח את רצונכם הן בחייכם והן לאחר מותכם

   בשורה התחתונה, לא ניתן להוריש באמצעות הסכם ממון. אמנם במקרים חריגים ביותר נקבע כי הוראות מסויימות הנוגעות לפטירת אחד הצדדים אינן הוראות צוואתיות, ועל כן הן אינן בטלות, אך לא מומלץ לקחת את הסיכון שאין ממנו דרך חזרה.

   שילוב של הסכם ממון שיעגן את כל זכויותיכם הנובעות מקשר הזוגיות ומחייכם המשותפים, יחד עם צוואה שתעגן את הזכויות אותן אתם מעוניינים להעניק לבני זוגכם לאחר מותכם, יבטיחו לממש את רצונכם בכל הנוגע למה יעשה עם הרכוש שלכם, במקרה של גירושין ובמקרה של פטירה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף