Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מתגרשים? האם כספי הירושה שלכם יתחלקו עם בן/ת הזוג?

  אחת הסוגיות הבוערות ביותר בגירושין היא חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג ואיזונו בין הצדדים. הרכוש שנצבר לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים עשוי להיות רב, ולכלול בין היתר גם זכויות בירושה שקיבל אחד מבני הזוג.

  זוגות רבים שמתגרשים מבקשים לדעת האם כספי הירושה שקיבלו לידיהם יתחלקו עם בן זוגם בעת הגירושין? האם מדובר ברכוש משותף? והאם ניתן להימנע מחלוקת הירושה בעת הגירושין? במאמר שלפניכם נסקור את סוגיית חלוקת כספי הירושה עם בן הזוג בעת הגירושין.

  תוכן עניינים

  האם על פי החוק ירושה שייכת לשני בני הזוג?

  חוק יחסי ממון התשל"ג-1973 קובע כי יש לאזן את הרכוש שנצבר לבני הזוג במהלך הנישואין באופן שווה בעת הגירושין.

  יחד עם זאת החוק מחריג מאיזון הרכוש נכסים שהתקבלו בירושה, גם אם נכסים אלה התקבלו במהלך הנישואין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי בן הזוג יהיה זכאי לחלק בירושה?

   אמנם הכלל הוא כי ירושה אינה נחשבת לנכס משותף ששייך לשני בני הזוג ושנצבר על ידם יחד, אך ישנם מקרים בהם בן הזוג יכול להוכיח כי חלה כוונת שיתוף בנכסים, ועל כן הם יכנסו לגדר איזון המשאבים.

   כוונת שיתוף בנכס עשויה להתקיים במגוון מקרים, וביניהם:

   רישום הנכס על שם בן הזוג

   רישום נכס שהתקבל בירושה על שם בן זוג הוא מקרה מובהק של כוונת שיתוף בנכס. הרישום יהווה ראיה חזקה מאוד לכוונת השיתוף, וככל שהצד שקיבל את הירושה יטען כי לא התכוון לשתף את הנכס יוטל עליו נטל גבוה יותר להסביר מדוע נרשם בן הזוג כבעל הנכס במשותף, אם לא התכוון לשתף את הנכס.

   מגורים בדירה שהתקבלה בירושה

   מגורים בדירה שהתקבלה בירושה עשויים להעיד על כוונת שיתוף בנכס, בפרט במקרים בהם בן הזוג משקיע או משביח את הדירה או במקרה בו השבחת הנכס נעשת מכספים משותפים של בני הזוג.

   לדירת מגורים יש מעמד שונה בפסיקה בענייני גירושין שכן היא מהווה נכס משפחתי מובהק שסביר ששני בני הזוג השקיעו בו. על כן הנטל שיוטל על מי שמבקש לטעון שלא התכוון לשתף את הדירה יהיה גבוה יותר מאשר במקרה שמדובר בנכס שאינו דירת מגורים (כגון דירה להשקעה, עסק וכו').

   שימוש בכספי ירושה לצורך משק הבית המשותף

   שימוש בכספים או במיטלטלין שהתקבלו מהירושה לצרכי משק הבית המשותף וניהול חיי המשפחה של בני הזוג עשוי להתפרש ככוונה לשתף אותם.

   כך למשל קנייה של נכס מכספים שהתקבלו בירושה ורישומו על שם שני בני הזוג, עשויה להעיד על כוונת שיתוף בכספים שהתקבלו מהירושה. גם הפקדת כספי ירושה לחשבון הבנק המשותף סביר להניח שתתפרש, באין ראיות שיסתרו זאת, ככוונה לשיתוף בכספי הירושה.

   שימוש בפירות נכסי הירושה לצורך משק הבית המשותף

   שימוש בפירות נכסי הירושה לצורך משק הבית המשותף עשויה להתפרש ככוונת שיתוף בירושה שהתקבלה.

   כך למשל שימוש בדמי שכירות המגיעים מדירה שהתקבלה בירושה לצורך הוצאות הבית המשותף, עשויה להתפרש בנסיבות מסויימות ככוונת שיתוף בנכס.

   כיצד תחולק ירושה של מתגרשים שערכו הסכם ממון?

   בני זוג שהתגרשו וערכו ביניהם הסכם ממון שאושר כדין, יכולים להתנות על הקבוע בחוק יחסי ממון, ולקבוע כיצד תחולק הירושה של בן הזוג בהתאם לרצונם.

   באפשרותם של בני הזוג לקבוע בניגוד למוסדר בחוק יחסי ממון, שהירושה של כל אחד מבני הזוג תהיה לרכוש משותף ותחולק ביניהם באופן שווה בעת גירושין. בנוסף באפשרותם גם לשלול את זכותו של בן הזוג בירושה, גם במקרים בהם כספי הירושה ישמשו את בני הזוג במשותף.

   כיצד ניתן להגן על כספים שהתקבלו בירושה מפני הגרוש?

   הדרך הטובה ביותר להגן על הכספים שהתקבלו בירושה מפני הגרוש או הגרושה היא באמצעות הסכם ממון שיאושר בערכאה שיפוטית. הסכם שיפריד בין הנכסים שהתקבלו בירושה באופן ברור, ימנע מקום לספקות לגבי כוונת שיתוף בנכסים ויספק הגנה ראויה לכספי הירושה.

   חשוב לציין כי הסכם ממון שאושר על ידי ערכאה שיפוטית וקיבל תוקף של פסק דין, לא יבוטל בקלות, וטענות כנגד ההסכם יתקבלו לעיתים רחוקות ונדירות.

   אם לא ערכתם הסכם ממון, עליכם לנהוג בזהירות בכספי הירושה שהתקבלו, ולהפריד את הרכוש באופן מוחלט: להמנע משיתוף נכסים, כספים, או רווחים המתקבלים מנכסים מהירושה.

   הסכם ממון יקבע את מנגנון חלוקת כספי הירושה בעת הגירושין

   בשורה התחתונה, הדרך הטובה ביותר להסדיר את מנגנון חלוקת כספי הירושה של בן הזוג בעת הגירושין, היא עריכה של הסכם ממון שיבהיר את כוונתכם להפריד את הירושה ממצבת הנכסים המשותפים או את כוונתכם לשתף את הירושה עם בן הזוג.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף