Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם יש מס על ירושה? [מדריך משפטי 2024]

  בין אם אתם זוכים בצוואה או שירשתם על פי דין, יתכן ואתם זכאים לרשת סכומי כסף גדולים וביניהם אף נכסי נדל"ן.

  אתם תוהים לעצמכם האם חל מס ירושה על סכומי הכסף והנכסים להם אתם זכאים מתוך העיזבון שהותיר אחריו המנוח, וכיצד ניתן לתכנן את המס באופן שיטיב עמכם? רגע לפני שאתם מתחילים לחלק את הירושה ביניכם, ניסחנו עבורכם מאמר מקצועי שעשוי לחסוך לכם כסף רב.

  תוכן עניינים

  מה ההבדל בין מס ירושה למס עיזבון?

  מס עיזבון הוא מס המוטל על הנכסים והרכוש שהם חלק מהעיזבון, לעומתו מס ירושה מוטל על כל אחד מהיורשים.

  הבדל זה מתבטא לעניין שווי המס, בעוד מס על העיזבון יוטל על כלל הרכוש בעיזבון והשווי שלו יהיה אחיד, מס שיוטל על כל יורש יוטל בהתאם למדרגת המס שתחול על כל יורש,

  כך שהמס ישתנה, בהתאם לקרבתו המשפחתית של כל יורש למוריש, בהתאם לשיעור הרווחים השנתיים של כל יורש ובהתאם להטבות מס שונות לה כל יורש זכאי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם בישראל חייבים בתשלום מס על ירושה?

   חוק מס עיזבון התש"ט-1949 חל בישראל החל משנת 1950 עד שבוטל בשנת 1981. במרוצת השנים ועד לביטולו המלא של חוק העיזבון וסגירת משרדי מס עזבון, הייתה מגמה להקטין את גובה מס העיזבון ולהחיל אותו רק על ירושות מעל סכום כספי מסויים.

   מס העיזבון בוטל סופית בשנת 1981, ומשרדי מס העיזבון נסגרו בשנת 1982. המס בוטל מסיבות אידיאולוגיות, בין היתר עלתה הטענה על תשלום כפל מס, שכן מדובר ברכוש שהוטלו עליו מיסים שונים לאורך כל חיי המוריש ובעת מותו מבקשים למסות שוב את אותו הרכוש.

   בנוסף הובילו לביטול מס העיזבון גם נסיבות כלכליות, המס הפך עם השנים ללא רווחי לאוצר המדינה, ובמשך שנים רבות נטען כי ההכנסות ממנו הן דלות. בין היתר, בשל התחמקות מתשלום המס בדרכים שונות, כגון ירידה מהארץ של אנשים עם הון רב לקראת סוף חייהם, על מנת שיורשיהם יוכלו להתחמק מתשלום המס בעת מותם.

   בשנת 2000 נערכה ועדה שהמליצה לחדש את חוק מס העיזבון, אך המלצותיה לא יושמו, ומאז ביטול החוק ועד היום לא הונהג בישראל מס עיזבון או מס ירושה. יחד עם זאת, על אף שאין תשלום מס ירושה ישיר, במקרים מסויימים, היורשים עשויים לחוב בתשלום מס על פעולות שונות שיבצעו בנכסים מתוך העיזבון.

   מס ירושה על כסף

   מאז ביטול חוק מס עיזבון, אין כל מס שמוטל על כספים שהועברו בירושה. כספי הירושה יועברו ליורשים במלואם ויהיו פטורים ממס באופן מלא.

   האם דירה בירושה חייבת במס?

   סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הורשה איננה מכירה של דירה. למעשה היורשים נכנסים בנעליו של המוריש ולא מתבצעת עסקת מקרקעין בהתאם לחוק, על כן קבלת דירה מירושה אינה חייבת בתשלום מס. יחד עם זאת, כאשר היורשים מבקשים למכור את הדירה, עשוי לחול תשלום מס שבח על מכירת דירת הירושה.

   פטור ממס שבח בעת מכירת דירת ירושה

   פטור ממס שבח יחול על יורש שהוא אחד מאלה: בן זוג, צאצא, צאצא של צאצא או בן זוגו של צאצא, במקרים בהם המוריש היה בעל דירת מגורים אחת בלבד, והיה זכאי בעצמו לפטור ממס שבח בגין המכירה. כך למשל במקרים בהם הורה ירש את הדירה של בנו, או למשל במקרים בהם המוריש החזיק מספר דירות ולא היה זכאי לפטור ממס שבח בעצמו, היורש לא יהא זכאי לפטור ממס שבח.

   למעשה היורשים נכנסים בנעלי המוריש, וכל עוד למוריש היה פטור ממס שבח במכירת הדירה והם עונים על הגדרת יורש מקרבת משפחה מצומצמת, ינתן להם פטור ממס שבח. חשוב לשים לב כי מדובר בפטור שלמעשה ניתן למוריש עצמו ועל כן, יורש יכול למכור את הדירה בפטור ממס שבח גם במקרה שיש ליורש עצמו יותר מדירה אחת.

   היטל השבחה בקבלת דירה בירושה

   היטל השבחה נגבה במקרים בהם הרשות המקומית אישרה תוכנית עירונית או זכויות בנייה בנכס, שכתוצאה מכך ערך הנכס עלה. גובה התשלום לרוב יחושב בעת אישור התוכנית, אך ידחה למועד מכירת הנכס.

   כאשר מקרקעין מועברים בירושה, היורשים נכנסים לנעלי המוריש, לא נוצרת עסקת מקרקעין, ואין חיוב בהיטל השבחה. חשוב להבין כי לא מדובר בפטור מתשלום, אלא בהמשך דחיית התשלום, שכן חיוב היטל השבחה יחול כאשר המקרקעין ימכרו לצד שלישי.

   חשוב לדעת כי במקרים של חלוקת הדירה שהתקבלה בירושה בעין, לא נוצרת עסקת מקרקעין ועל כן לא העברת הדירה לא תחייב בתשלום היטל השבחה. לעומת זאת, במקרים בהם יערך איזון של כספים או נכסים מחוץ לעיזבון, העסקה תחשב כעסקת מקרקעין, והמשמעות תהא כי כל יורש יהא חייב בכלל המיסים הנדרשים בעסקת מקרקעין.

   מכירת דירת ירושה בין היורשים

   מכירה של דירת ירושה בין האחים או בין היורשים תהא דומה למכירה לצד שלישי, מבחינת החבות במס, כך שהקונה ישלם מס רכישה בהתאם למדרגת המס בה הוא חב והמוכר יהא זכאי לקבל פטור ממס שבח ככל שיענה על התנאים לפטור ממס שבח בעת מכירת דירת ירושה.

   יחד עם זאת, במקרה של העברת זכויות במקרקעין בין היורשים, יתכן וכדאי יהא ליורשים להגיע להסכם בין יורשים, שיחסוך להם הן את מס הרכישה והן את מס השבח.מס ירושה בהסכם בין יורשים

   החוק מאפשר ליורשים לערוך ביניהם הסכם חלוקה של העיזבון שיהא שונה מהקבוע בחוק הירושה או מהקבוע בצוואה. נשאלת השאלה האם הסכם בין יורשים שקובע הוראות הנוגעות למקרקעין שבעיזבון, נחשב לעסקת מקרקעין החייבת במס? התשובה לכך היא שלילית. עסקאות מקרקעין שמתבצעות במסגרת הסכם בין יורשים, בניגוד לעסקאות מקרקעין רגילות, הן פטורות לחלוטין ממס.

   הסכם בין יורשים, יכול להערך בין היורשים בלבד, ולא יכול לכלול אנשים נוספים שאינם יורשים על פי החוק או על פי הצוואה. בנוסף על ההסכם להערך בטרם לחלוקת העיזבון או חלקים ממנו. הסכם שיערך לאחר מכן, יחשב להסכם רגיל להעברת נכסים, ועל כן יתכן ויוטל תשלום מס על עסקאות המקרקעין שיערכו בו.

   פטור ממס ינתן רק בתנאי שההסכם יעמוד בתנאים לפיו הוא יוגדר כהסכם בין יורשים ויחול על הנכסים והכספים מתוך העיזבון בלבד. כך שתמורה שתינתן מחוץ לכספי העיזבון תחוייב בתשלום מס.

   האם יורש ישראלי חייב במס על ירושת נכסים בחו"ל?

   יורש ישראלי של נכסים בחו"ל עשוי להיות חייב במס על הירושה, בהתאם לדין הקיים במדינה הזרה. כך למשל בארצות הברית, הדין החל הוא כי אזרח זר חייב במס על נכס שהתקבל בירושה וששוויו עולה על 60,000 $. במקרה שמדובר באזרח ישראלי שמחזיק באזרחות אמריקאית, הוא יהא פטור ממס עד לשווי עיזבון של 12,000,000 $.

   חשוב להבין כי בארצות הברית המס חל לא רק על נדל"ן, אלא על כל נכס לרבות מטלטלין, כסף מזומן, ניירות ערך, מניות מאוגדות בארה"ב וכו'.

   החשיבות של תכנון מס ירושה

   על אף שחוק מס עיזבון בוטל לפני למעלה מארבעים שנה, עדיין חלים מיסים עקיפים המוטלים על הירושה. מיסים עשויים להיות מוטלים על העברת כספים או נכסים מחוץ לעיזבון לצורך איזון בין היורשים, ועשויים להיות מוטלים בעת מכירת הנכסים שהתקבלו מן הירושה.

   לאור כך ישנה חשיבות רבה לתכנון מס עוד בטרם לקבלת הירושה, על מנת להמנע ממצב של תשלום כפול או תשלום גבוה יותר מהתשלום אותו אתם חייבים לרשויות המס. יש לזכור כי לרוב כשמדובר בנכסי נדל"ן השווי שלהם מגיע למליוני שקלים ותכנון מס מוקדם יכול לחסוך לכם סכומים גבוהים מאוד של מאות אלפי שקלים.

   עורך דין ירושה בעל נסיון בתחום, ייעץ לכם כיצד לפעול, יענה לכם על השאלות הרבות שעשויות לעלות בכם כגון איך לחלק את הירושה ביניכם? האם כדאי לערוך הסכם בין יורשים? מתי מומלץ לחלק את הנכסים ביניכם בעין? וימצה עבורכם את מלוא זכויות הפטור ממס לו אתם זכאים.

   איך המוריש יכול לצמצם את החבות במס של יורשיו?

   לפני שעורכים צוואה חשוב לבחון את היקף הרכוש, ואת החבות האפשרית במס על יורשים, על מנת לשקול תכנון השקעות מסוימות והסבתן להשקעות אחרות.

   כיצד לצמצם את חבות המס על השקעה בנדל"ן בארץ?

   כאשר יורש מחזיק ביותר מדירה אחת, ואפילו אם הוא מחזיק רק בחלק מזערי מהזכויות בדירה נוספת, היורשים מאבדים את הפטור ממס שבח במכירת דירה. בחינת היקף הרכוש ואפיקי ההשקעה שבידי המצווה, תסייע ליורשים לצמצם את נטל החבות במס.

   כך מוריש המחזיק בבניין דירות יכול לשקול לערוך צוואה שלא תחלק את הבניין באופן שווה בין היורשים, אלא שתקנה לכל יורש דירה נפרדת.

   גם יורש המחזיק במספר דירות מועט יותר מכמות היורשים, יכול לשקול לערוך צוואה מאוזנת שתעניק לחלק מהיורשים דירות, ולחלק מהיורשים רכוש אחר, כמו עסק, כספים מזומנים, השקעות וכדומה, כך שהיורשים יקבלו חלקים שווים מהעיזבון, מבלי להיות שותפים בדירה.

   אפשרות נוספת, היא למכור את הדירה הנוספת ולהישאר עם דירת מגורים יחידה, וכך להבטיח ליורשים שזכאים לכך, פטור ממיסוי מכירת דירת המגורים שהתקבלה בירושה.

   אפשרות זו כדאי לשקול במיוחד במקרים בהם המוריש מחזיק רק בחלק מזכויות בדירה נוספת, מה שהופך את ההחזקה בדירה עבור היורשים, ללא משתלמת לרוב. שכן הם מאבדים פטור ממיסוי שעשוי להיות שווה מאות אלפי שקלים, ואף גבוה יותר משווי הזכויות של המוריש בדירה הנוספת.

   כיצד לצמצם את חבות המס על השקעות במדינות זרות?

   למוריש המשקיע במדינה זרה, כדאי לבחון את נטל המס במדינה הזרה, בטרם הוא עורך צוואה. בכל מדינה יש חוקי מס שונים, והשינוי מתבטא גם באזרחות של המוריש עצמו.

   על המוריש לבחון האם כדאי להמשיך להשקיע דווקא באפיק השקעה זה, לשקול מינוי נאמן, או הקמת חברה, או לנתב את ההשקעה או חלקה, לאפיק השקעה אחר, במטרה לצמצם את החבות במס של היורשים, כלפי המדינה הזרה.

   איך ניתן למצות את הפטור ממס ירושה?

   בשורה התחתונה, אמנם בישראל מס העיזבון בוטל בשנת 1981, אך החוק הותיר אחריו חבויות מס עקיפות שונות, למשל במקרים של עסקאות מקרקעין.

   כמו כן, בניגוד לישראל, במדינות רבות קיים מס ירושה כזה או אחר, ובמקרים בהם קיבלתם ירושה גדולה מקרוב שגר במדינה זרה, יש לבחון את חבות המס המקומית ואת השלכות המיסוי שלה עליכם. אל תעשו את זה לבד, עורך דין לענייני ירושה יבחן עבורכם את כל השלכות המיסוי של הירושה שאתם עשויים לחוב, וימצה את כלל זכויותיכם.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף