Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי    פרטי יצירת קשר:

    יגיע כפיים 2, בית פיילוט

    ת"א, מיקוד: 6777886

    טלפון: 053-6218290

    מדיניות הפרטיות

    הצהרת נגישות

    מידע חשוב נוסף

    האם אפוטרופוס יכול לשנות צוואה?

    במקרים מסויימים, ממונה לאדם אפוטרופוס לגופו ולרכושו הדואג לכל ענייניו. האם עריכת צוואה היא אחד העניינים להם אפוטרופוס יכול לדאוג והאם אפוטרופוס יכול לשנות צוואה?

    התשובה הקצרה לכך היא שצוואה יכולה להיערך על ידי המוריש בלבד ואפוטרופוס לא יכול לערוך את הצוואה עצמה במקום האדם שמונה לו אפוטרופוס ואף לא לשנותה. התשובה הארוכה והמדוייקת מורכבת יותר, ומפורטת במאמר שלפניכם.

    תוכן עניינים

    מתי ימונה לאדם אפוטרופוס?

    אפוטרופוס ימונה לאדם כאשר הוא אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו. כך למשל אפוטרופוס ימונה לקטין שהוריו נפטרו, לפסולי דין מחמת מצבם השכלי או הנפשי, למי שאינו כשיר מנטלית או קוגניטיבית וכיוצ"ב.

    האפוטרופוס רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שהוענקו לו בחוק והסמכויות שהעניק לו בית המשפט שמינה אותו לאפוטרופוס, בהתאם לטובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

    האם מינוי אפוטרופוס לאדם מבטל את כשירותו לערוך צוואה?

    סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנעשתה על ידי קטין, מי שהוכרז כפסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיב הצוואה, תהא בטלה. נשאלת השאלה האם מי שמונה לו אפוטרופוס רשאי לערוך צוואה?

      פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

      התשובה לכך היא מורכבת ויש לברר האם האדם יכול לדאוג לענייניו והוא מבין את מהות צוואתו. לא כל אדם שמונה לו אפוטרופוס יהיה מנוע מלכתוב צוואה. כך למשל אדם שמונה לו אפוטרופוס בשל מצבו הרפואי הפיזי, הוא כשיר מנטלית וקוגניטיבית, ונקבע כי הוא יכול לדאוג לענייניו, יהייה רשאי לכתוב צוואה.

      גם אדם שנפגמה יכולתו הקוגניטיבית, לא בהכרח תשלל ממנו האפשרות לערוך צוואה, ולעיתים ניתן על בסיס חוות דעת רפואית פסיכיאטרית או פסיכוגריאטרית, לקבוע כי האדם כשיר והוא מבין את טיב הצוואה.

      מתי תבוטל צוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס?

      רק כאשר יוכח לבית המשפט שהאדם שמונה לו אפוטרופוס לא היה כשיר לערוך את הצוואה. כך למשל צוואה תפסל במקרים בהם המוריש לא הבחין בטיב הצוואה, לא הבין את מהות הצוואה, לא היה מודע לתוצאות הצוואה, לא היה מודע להיקף נכסיו וכדומה.

      איך אפוטרופוס יכול לשנות צוואה?

      אפוטרופוס לא יכול לשנות או לערוך את הצוואה עצמה, עריכת הצוואה יכולה להתבצע על ידי המוריש בלבד.

      יחד עם זאת, כאשר מונה לאדם אפוטרופוס על רכושו הוא יכול לבצע שינויים רבים ברכושו של המוריש לאחר עריכת הצוואה, שלמעשה ירוקנו את הצוואה או הוראות בה מתוכנן.

      כך למשל במקרה שלמוריש שמונה לו אפוטרופוס יש שתי קרנות השתלמות והוא ציווה כל אחת מהן לאחד משני ילדיו, האפוטרופוס עשוי לאחד את קרנות ההשתלמות לקרן אחת, ולרוקן את הצוואה מתוכנה, שכן מטרתה הייתה שכל אחד מהילדים יקבל את חלקו כפי שניסח המוריש בצוואתו.

      האם אפוטרופוס יכול לרשת את האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס?

      כן, אין מניעה כי אדם שמונה לשמש כאפוטרופוס ירש את האדם לו הוא מונה לשמש כאפוטרופוס. פעמים רבות ממונה אדם קרוב כאפוטרופוס, למשל אחד מילדיו או בן זוגו, ואין בכך כדי למנוע ממנו לרשת אותו על פי דין ואף לא על פי צוואה.

      האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה כאשר אפוטרופוס יורש את האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס?

      ישנם מקרים בהם מוריש שטופל על ידי אחד מיורשיו עשויים להיות שנויים במחלוקת, כאשר אחד היורשים מגיש התנגדות לצו קיום צוואה בנימוק כי האפוטרופוס שטיפל בו הבריח כספים מהירושה או השפיע על המוריש באופן לא הוגן, ועל כן יש להחזיר את הכספים שהוברחו לירושה, לבטל את צוואתו או לבטל סעיפים בה.

      אף על פי כן, על המתנגד יהיה להוכיח כי האפוטרופוס אכן השפיע עליו, וכי השפעה זו הייתה בלתי הוגנת. לא מדובר בנטל הוכחה קל, ועל המתנגד יהייה להביא ראיות ממשיות לכך שהייתה השפעה על המוריש ושהיא הייתה בלתי הוגנת.

      מה ניתן לעשות כדי להקטין את סיכויי ההתנגדות כאשר אפוטרופוס יורש את האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס?

      מומלץ לאפוטרופוס שהוא קרוב למוריש, לתעד ולגבות את כל פעילויותיו ברכוש המוריש, את בקשותיו וצרכיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, וליידע ככל הניתן את שאר הקרובים במתרחש ברכושו של המוריש.

      עריכת צוואה לאדם שמונה לו אפוטרופוס בליווי עורך דין

      בשורה התחתונה, מינוי אפוטרופוס לאדם שמבקש לערוך צוואה יכול להביא עימו מספר קשיים בעריכתה, כשהראשון מביניהם הוא כשירותו של האדם לערוך צוואה, על כך נוספים קשיים טכניים בקיום הצוואה כאשר אפוטרופוס משנה את מצבו הרכושי של המוריש, וקשיים שעלולים לעלות בהתנגדות למתן צו קיום הצוואה כאשר האפוטרופוס יורש את המוריש.

      עורך דין ירושה יסייע לאדם שמונה לו אפוטרופוס לערוך צוואה מתאימה למצבו, ילווה אותו לאורך כל ההליך, יקטין את הסיכויים להתנגדות לקיום הצוואה וידאג שרצונו ימומש.

      אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

      לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
      פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

        מידע חשוב נוסף