Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי



  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם אישה יורשת את בעלה?

  אדם שנפטר בלא שהותיר אחריו צוואה, עיזבונו יחולק בין יורשיו על פי הדין הקבוע בחוק הירושה. האם אישה יורשת את בעלה על פי דין?

  בהתאם לחוק הירושה, בת הזוג של המוריש יורש אותו ומוקנה לה מעמד מיוחד בעיזבונו של המוריש, זאת כל עוד המוריש לא ציווה אחרת בצוואה כשרה. סקרנו במאמר משפטי מקצועי את הזכויות המוקנות לאישה בירושת בעלה.

  תוכן עניינים

  ירושת בן זוג – מה קובע הדין?

  לבן הזוג מעמד מיוחד בחוק הירושה התשכ"ה-1965, והוא יורש באופן בלעדי את המטלטלין והרכב המשפחתי, כמו כן הוא יורש מחצית מהעיזבון כאשר הירושה מחולקת בינו לבין הילדים או בינו לבין הורי המוריש, ושני שליש מהעיזבון אם המוריש לא הותיר אחריו ילדים או הורים והירושה תחולק בינו לבין יתר היורשים על פי דין. בנוסף במקרים מסויימים לבן הזוג זכויות ייחודיות בדירת המגורים.

  בנוסף לבן הזוג זכויות נוספות הנובעות מקשר האישות בינו לבין המוריש כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זכות הירושה של אישה פרודה

   בני זוג נשואים יורשים זה את זה מתוקף נישואיהם, ועל כן, כל עוד בני הזוג נשואים רשמית, גם אם הם מצויים בסכסוך גירושין, הם יורשים זה את זה וזאת עד למתן הגט, אלא אם יש הוראה המורה אחרת בצוואה. כיום סכסוכי גירושין יכולים להמשך במשך שנתיים- שלוש ואף יותר במקרים של עגינות. לאור כך, ככל שבני זוג מצויים בסכסוך גירושין וטרם התגרשו, והם מבקשים להמנע מחלוקת הירושה לבן הזוג, מומלץ לערוך צוואה שתגדיר במפורש מי הם יורשי המנוח.

   האם ידועה בציבור יורשת את בעלה?

   סעיף 55 לחוק הירושה קובע במפורש כי ידועה בציבור זכאית לחלקה בעיזבונו של בן זוגה, בהתקיים 3 תנאים: בני הזוג חיו חיי משפחה במשק בית משותף, בן הזוג לא היה נשוי לאדם אחר והוא לא הותיר אחריו צוואה המורה אחרת.

   בהתקיים כל התנאים, בת הזוג תהא זכאית לירושתו כאילו היו נשואים. חשוב לציין שבניגוד לדרישות שנדרש בן זוג על מנת להוכיח כי הוא ידוע בציבור לענייני זכויות הנובעות מגירושין, חוק הירושה קובע במפורש כי יש צורך להוכיח חיי משפחה במשק בית משותף, ועל בני הזוג לחיות יחד בבית משותף, לנהל מערכת כלכלית משותפת לניהול הבית ולהתנהל כזוג לכל דבר.

   כמו כן על בת הזוג להוכיח כי כל התנאים התקיימו ערב מותו של בן הזוג, כך למשל אם בני הזוג היו בסכסוך בסמוך למועד מותו של המוריש, יתכן ויקבע כי הם לא היו עוד ידועים בציבור ועל כן לא תקבל את חלקה בירושת בן הזוג.

   זכות הירושה של בת זוג ידועה בציבור בעת סכסוך זוגי

   בני זוג ידועים בציבור בניגוד לבני זוג נשואים, יורשים זה את זה מכוח הלכת השיתוף ומכוח סעיף 55 לחוק הירושה הקובע חיי משפחה במשק בית משותף. הלכת השיתוף והגדרת חיי משפחה במשק בית משותף הם ערטילאיים ביחס להגדרת תום תוקף הנישואין על ידי מתן גט, ועל כן יהיה קל יותך לטעון כי תם תוקף חייהם המשותפים של בני הזוג בעת תחילת הסכסוך ביניהם שהתרחש בטרם למוות, ולפיכך האישה אינה זכאית לקבל את הירושה.

   לא מדובר בטענה שקל להוכיח, קשה מאוד לשים את היד על "תחילת" הסכסוך, ולא כל סכסוך יהווה פרידה בין בני זוג. כל עוד בני הזוג המשיכו לנהל משק בית משותף, כנדרש בחוק, ידרשו הטוענים לכך שהאיש והאישה כבר לא חיו חיי משפחה, להוכיח זאת בראיות ממשיות.

   יחד עם זאת מדובר בהליך מורכב וממושך שיסכן את הירושה של בת הזוג, על כן מומלץ בתוקף לערוך הסכם חיים משותפים בין בני זוג שיקבע את דרך הפירוד ביניהם, למשל בכתב, ויעניק לבת הזוג הגנה משפטית מפני טענות כי המוריש נפרד ממנה בהתנהגותו, בטרם למותו.

   האם אישה יורשת את בעלה גם לפי ההלכה היהודית?

   סדר היורשים על פי ההלכה היהודית שונה מסדר היורשים על פי דין בחוק הירושה, בניגוד לחוק הירושה הקובע מעמד ייחודי לבני הזוג, על פי ההלכה היהודית עיזבון המוריש מחולק בין בניו של המוריש, ואם אחד מהם נפטר, חלקו בירושה יחולק לבניו של הבן (כלומר נכדי המוריש).

   אם אין למוריש בנים, תועבר הירושה לבנותיו של המוריש. אם אין למוריש צאצאים כלל, תועבר הירושה לאבי המוריש. אם האב נפטר, תועבר הירושה לאחים של המוריש, ואם למוריש אין אחים הירושה תחולק לאחיות של המוריש, ואם כולם אינם בחיים הירושה תחולק לאחיינים של המוריש.

   לפיכך נשאלת השאלה האם אישה יורשת את בעלה בהתאם לדין תורה ובאילו תנאים? בהלכה היהודית האישה אינה יורשת את בעלה ככלל, אלא במקרים חריגים מאוד שלבעל אין כל משפחה אחרת שנותרה, רק אז האישה תהא זכאית לירושתו של הבעל.

   זכויות האישה בעיזבון על פי ההלכה היהודית

   על אף שלאישה אין זכות לרשת את בעלה, לאישה יש זכויות בירושה הנובעות מקשר האישות בינה ובין בעלה. כגון הזכות לתבוע מזונות ומדור מן העיזבון ולתבוע את דמי כתובתה מהעיזבון.

   לפיכך אישה שנתמכה בבעלה במשך חייהם המשותפים זכאית לתבוע מזונות כפי שהורגלה אליהם במהלך חייה המשותפים עם המוריש מתוך הכלל "עולה עימו ואינה יורדת". כמו כן האישה זכאית להמשיך להתגורר בבית שגרה בו עם המוריש או במקרים שהתגוררו יחד בשכירות לקבל מן העיזבון דמי מדור עבור מגוריה בשכירות, וזאת כל עוד לא תבעה את כתובתה מן העיזבון.

   כמו כן אישה רשאית לממש את כתובתה לאחר פטירת הבעל, וזאת בתנאי שלא קיבלה חלק בעיזבונו של בעלה, מימוש חלקה בעיזבון יקזז את סכום הכתובה מהחלק בעיזבון, על פי רוב כיום מדובר בחלק גדול יותר מסכום הכתובה ועל כן מומלץ לאישה יהיה לקבל את חלקה בעיזבון.

   יחד עם זאת במקרים של נישול חלקי, למשל מקרים בהם הבעל מעניק לאישה חלק קטן מאוד מעיזבונו, יתכן שעדיף לאישה יהיה לפנות בתביעת כתובה. עורך דין ירושה יסייע לאישה להבין את ההשלכות המשפטיות של כל דרך פעולה, למצות את כלל זכויותיה בירושה, ולהטיב עימה בקבלת חלקה מן העיזבון.

   האם בעל יכול לנשל את האישה מהירושה?

   אדם רשאי לנשל את אשתו מירושתו, ואף אם הנישול הוא אכזרי ומקפח, הוא מותר על פי החוק כל עוד הצוואה כשרה.

   לעומת זאת בעל אינו יכול לנשל את אשתו מזכויותיה הנובעות מקשר הנישואין. כך למשל כתובת האישה היא חוב הרובץ על עיזבונו של הבעל בעת מותו, ועל כן הוא ינוכה בסכום סביר עוד בטרם לחלוקת שאר העיזבון ליורשים, את היתרה שמעבר לסכום הסביר תוכל האישה לגבות לאחר שיגבו יתר החובות בעיזבון (ככל שישנם).

   בנוסף הבעל אינו יכול לנשל את אשתו מזכויותיה למזונות מן העיזבון, אם יקבע כי הם מגיעים לה בשל קשר האישות.

   כמו כן, הבעל לא יכול לנשל את האישה מזכויותיה המגיעות לה בהתאם לחוק יחסי ממון והלכת השיתוף. למשל במקרה שדירת המגורים רשומה על שם הבעל בלבד, האישה עשוייה להיות זכאית למחצית הדירה מכוח השיתוף ביניהם בנכס, וזאת בלי קשר לזכויותיה בחלקו של הבעל הנובעות מהירושה.

   חריג: ירושת המיטלטלין

   לאחר שאדם נפטר, בלא שהמוריש התיר הוראה אחרת בצוואה, המטלטלין השייכים לבית המשותף, לרבות הרכב שבבעלות המוריש, יועברו במלואם לבן הזוג. חשוב לשים לב כי מדובר במטלטלין שמטרתם הייתה לשמש את בני הזוג בניהול משק הבית, כגון ריהוט, כלי מטבח, מכשירים חשמליים וכיוצ"ב. וכי תכשיטים וחפצי ערך אישיים אינם נחשבים לחלק מהמטלטלין השייכים לבית המשותף.

   האם אישה יורשת את דירת המגורים המשותפת שלה ושל המוריש

   אישה עשויה לרשת את דירת המגורים המשותפת שלה ושל המוריש, נוסף על חלקה בירושה, במקרים בהם המוריש לא הותיר אחריו ילדים, צאצאיהם או הורים. לצורך כך על האישה לעמוד בקיומם של שני תנאים:

   1. נשואה למוריש שלוש שנים או יותר
   2. גרה עם המוריש באותה הדירה או בחלק ממנה הכלול בעיזבון, בעת פטירת המוריש.

   זכויות האישה בעיזבון הבעל

   בשורה התחתונה, לבת הזוג זכויות ייחודיות בירושת הבעל על פי דין, היא זכאית למטלטלין המשותף, לרכב המשותף, למחצית או שני שליש מעיזבון המוריש ולעיתים אף לדירת המגורים כולה. בנוסף לכך לאישה ישנן זכויות בחלק מהרכוש שהיה שייך לבעל מקשר האישות, הן זכויות הלכתיות והן זכויות המגיעות לה מתוקף חוק יחסי ממון ומתוקף הלכת השיתוף.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף