Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  בקשה לביטול צו קיום צוואה [מדריך משפטי 2023]

  כאשר אדם הולך לבית עולמו ומותיר אחריו צוואה, ניתן להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה על מנת לממש את רצונו האחרון. מי שמבקש להתנגד לקיום הצוואה נתונה לו הרשות להגיש התנגדות לצוואה כל עוד לא ניתן צו קיום הצוואה.

  לאחר מתן צו קיום הצוואה לא ניתן עוד להגיש התנגדות לקיומה. אך מה קורה כאשר מתגלות עובדות חדשות או שנודעות טענות שלא היו ידועות בטרם למתן צו קיום הצוואה? האם לא ניתן להשיב עוד את הנעשה לקדמותו? לפניכם כל מה שחשוב לדעת על בקשה לביטול צו קיום צוואה.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לבטל צו קיום צוואה?

  כן. במקרים חריגים שיצדיקו זאת החוק מקנה בכל עת לאחר מתן צו קיום הצוואה סמכות לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט לענייני משפחה לבטל צו קיום צוואה.

  מי רשאי להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה?

  כל אדם שיש לו עניין בצוואה רשאי להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה, אם יש בידו טענה או עובדה חדשה שלא ניתן היה לדעת עליה בטרם למתן צו קיום הצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי ניתן לבטל צו קיום צוואה?

   ניתן לבטל צו קיום צוואה בכל עת, ואף לאחר חלוקת העיזבון. יחד עם זאת, השתהות עם בקשה לביטול צו קיום צוואה והבאת העובדות או הטענות החדשות שהתגלו ללא נימוק מספק, עשויה להביא לדחיית הבקשה לביטול צו קיום צוואה על הסף.

   לצורך בחינת סבירות השיהוי בה הוגשה הבקשה לביטול צו קיום צוואה בית המשפט יבחן שלושה תנאים עיקריים:

   האם הטענות החדשות שהתגלו הובאו בהזדמנות הסבירה הראשונה?

   השיהוי בהבאת הטענות והעובדות החדשות יבחן מהיום בו ניתן היה לגלות את העובדה או הטענה החדשה במאמץ סביר. ככל שבית המשפט יראה כי המבקש השתהה באופן שאינו סביר בהבאת העובדות בפניו, יתכן והבקשה תדחה. בית המשפט יבחן האם המבקש פעל באופן סביר לגילוי העובדות, והאם הוא הביא אותן בהזדמנות הסבירה הראשונה בה התוודע לקיומן.

   האם הנימוק להגשת הבקשה לביטול צו קיום צוואה בחלוף הזמן הוא מוצדק?

   בית המשפט יבחן את הטענות ואת הנימוקים לבקשה לביטול צו קיום הצוואה, שמוגשת לאחר שצו קיום הצוואה כבר ניתן. בנוסף בית המשפט ידרש לשאלה מדוע הטענות הללו לא הועלו בהתנגדות לצו קיום צוואה, ולפני מתן הצו.

   חשוב לדעת שהבאת ראיות חדשות שיבססו טענות שכבר הועלו לא יהוו נימוק מוצדק. ועל כן, על פי רוב, העלאת טענות להתנגדות לצוואה לא יחשבו לנימוק מוצדק לחלוף הזמן.

   דוגמא לנימוק לבקשה לביטול צו קיום צוואה שעשוי להיות מוצדק היא גילוי של צוואה מאוחרת יותר, שלא ניתן היה לגלותה בטרם למתן הצו באמצעים סבירים.

   מה הקושי שנגרם בשל הבאת הטענות באיחור?

   בית המשפט יבחן האם חלוף הזמן גורם לקושי לא סביר שלא ניתן לתקן אותו. ככל שהקשיים שנגרמו בשל הבאת הטענות באיחור יהיו מורכבים יותר, כך יפחת הסיכוי לקבלת הבקשה לביטול צו קיום צוואה.

   כך למשל קשיים בהצגת ראיות של הצד המתנגד לביטול צו קיום הצוואה ישמשו כנגד המבקש לבטל את הצוואה. גם במקרים בהם הצוואה מומשה יתכן שלא ניתן יהיה להחזיר את הנכסים לעיזבון, והקושי שנגרם בשל הבאת הטענות באיחור עשוי למנוע את קבלת הבקשה לביטול צו קיום צוואה.

   האם ניתן לממש את נכסי העיזבון לאחר שהוגשה בקשה לביטול צו קיום צוואה?

   מימוש צו קיום הצוואה עשוי לסכל את קבלת הבקשה לביטול צו קיום צוואה. על כן תקנות הירושה קובעות כי לאחר שהוגשה בקשה לביטול צו קיום צוואה, לרשם לענייני ירושה הסמכות לעכב ביצוע של כל החלטה שנתן בקשר לעיזבון, וביניהן גם לעכב את מימוש צו קיום הצוואה.

   ביטול צו קיום צוואה בנסיבות שיצדיקו זאת

   בשורה התחתונה, הכלל הוא כי ניתן להתנגד לקיום הצוואה עד למתן צו קיום הצוואה. יחד עם זאת ישנו חריג לכלל לפיו ניתן לבטל צו קיום צוואה במקרים בהם התגלתה עובדה או טענה חדשה שלא ניתן היה לגלותה בטרם להבאתה בפני הרשם לענייני ירושה, בנסיבות שיצדיקו זאת.

   בית המשפט לא יקבל טענות אלה בקלות ועל המבקש לבטל צו קיום צוואה להוכיח כי העובדה הובאה בהזדמנות הסבירה הראשונה, כי הנימוק לחלוף הזמן הוא מוצדק וכי לא נוצר עיוות דין וקשיים מיוחדים בשל ביטול צו קיום הצוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף