Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביטול צו ירושה (מדריך משפטי)

  פעמים רבות, לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה או ירושה לרשם לענייני ירושה וטרם ניתן הצו, יוגשו התנגדויות למתן הצווים בתוך תקופת הזמן החוקית המיועדת לכך, מצד יורשים או נהנים אשר באמתחתם עילות התנגדות ראויות (לדידם כמובן).

  ביטול צו ירושה (מדריך משפטי)

  אך מה כאשר כבר נתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה ורק אז מתגלה אצל צד רלוונטי (יורש או צד שלישי מעוניין), עילה כלשהי שבשלה ראוי וצריך (לדעת אותו היורש) לבטל את צו הירושה שניתן? במקרה כזה יש להגיש בקשה לביטול צו ירושה, במועד, בפרוצדורה ובתנאים הקבועים לכך בחוק ובפסיקה.

  תוכן עניינים

  מי יכול להגיש בקשה לביטול צו ירושה?

  כל מי שראה עצמו נפגע מצו הירושה כפי שניתן, מזהות היורשים, מאופן חלוקת העיזבון או שמעצם נתינתו, יגיש את הבקשה בהקדם האפשרי. לא חייב שיהיה יורש ישיר- יכול שיהיה למשל, בנו או נכדו של יורש ובכל מקרה, מי שהעיזבון משפיע עליו באופן מיידי ולא עתידי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הפן הטכני- כיצד תוגש בקשה לביטול ירושה?

   המבקש יגיש את הבקשה לביטול (שנראית למעשה כמו תביעה לכל דבר ועניין), יציין בה את שמות הצדדים, ינמק את טענותיו ויסביר מדוע מוגשת הבקשה עתה, יצרף אסמכתאות לביסוס טענותיו, תצהיר לתמיכה בהן, אישור תשלום אגרה ויגיש לרשם לענייני ירושה.

   מי יכול לבטל את צו הירושה- למי הסמכות?

   לרשם לענייני ירושה – לרשם סמכות לבטל את הצו שנתן (או לתקן אותו) וזאת, לאחר שבחן האם הבקשה מבוססת על טענה או עובדה חדשה שלא הייתה בפניו בעת שנתן את הצו (למשל, המבקש גילה שיש לנפטר צוואה רק לאחר מתן הצו ומיד פנה לרשם).

   אך אם סבר הרשם כי המבקש יכול היה להביא את אותה ראיה או עובדה חדשה לפני מתן הצו (או בהזדמנות הראשונה שהייתה לו בעצם) ולא עשה כן, יעביר הרשם את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

   לבית המשפט לענייני משפחה – פה ייבחנו שיקולים שונים ורק אם ישתכנע בית המשפט בצדקת הבקשה, יורה על ביטול צו הירושה (או על תיקונו).

   יצוין, כי ביטול צו ירושה ייעשה במשורה מן הטעם הפשוט שאף על צו ירושה או על צו קיום צוואה, חל עיקרון "סופיות הדיון"- גם צו הירושה שניתן הינו למעשה, כמו פסק דין שמבטא סוף או הכרעה ולא ניתן "לפתוח" אותו בכל פעם מחדש (מחשש מדרון חלקלק).

   ביטול צו ירושה ייעשה במשורה מן הטעם הפשוט שאף על צו ירושה או על צו קיום צוואה

   מה יבדוק בית המשפט בטרם יורה לבטל צו ירושה?

   1. מהות העובדה /הטענה החדשה- שעומדת בבסיס הבקשה לביטול הצו- האם סבירה? האם רלוונטית? האם מהותית? האם ניתן כלל לבקש בגללה ביטול צו שניתן?
   2. מתי התגלתה העובדה / הטענה החדשה וכמה זמן עבר מיום שהתגלתה היא למבקש עד למועד הגשת הבקשה?
   3. האם המדובר בזמן סביר? האם המבקש הגיש את הבקשה בהזדמנות הראשונה שהייתה לו? האם לוקה בשיהוי שאינו בתום לב שהביא לנזק ראייתי בבירור אותה עובדה / טענה שלא ניתן לתיקון בדיעבד?
   4. מידת הפגיעה ביתר היורשים אם יבוטל הצו- בית המשפט יבדוק האם היורשים האחרים כבר פעלו לפי הצו שניתן ואם ביטולו יסב להם נזקים גדולים שאז, ייטה בית המשפט לא לבטל את הצו.
   5. האם חייב לבטל או שניתן לתקן את הצו- בשאיפה לתקן תחת לבטל כשאיפה כללית של בתי המשפט.

   בקשה לביטול צו ירושה שניתן זה מכבר הינה בקשה כבדת משקל. בית המשפט יבחן את כל האמור בכל מקרה בנסיבות הספציפיות שלו ורק אם השתכנע, כי הבקשה הינה מבוססת, שהוגשה בתום לב ולא בשיהוי וקבלתה לא ייסב נזקים גדולים לצדדים אחרים, רק אז יתכן וייעתר לבקשה ויורה על ביטול הצו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף