Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  תוקפה של בדיקת פוליגרף במסגרת סכסוכי ירושה

  בדיקת פוליגרף היא בדיקה שנועדה למדוד תגובות לא רצוניות של אדם, במטרה לבחון האם הוא דובר אמת או שקר. לכאורה מדובר בכלי שיכול לסייע רבות במסגרת סכסוכי ירושה, אך האם מדובר בכלי תקף?

  כידוע, בדיקת פוליגרף אינה משמשת ככלי תקף בהליך הפלילי, אך לא כך הדבר במסגרת ההליך האזרחי. חשוב שתדעו מתי ניתן להשתמש בבדיקת פוליגרף במסגרת סכסוכי ירושה ואת ההשלכות של הבדיקה על תוצאות ההליך.

  תוכן עניינים

  האם בדיקת פוליגרף אמינה על בית המשפט לענייני משפחה?

  בדיקת הפוליגרף בוחנת שינויים פיזיולוגיים המתרחשים בנבדק. השינויים הנמדדים הם דופק, נשימה, לחץ דם, הזעה ומוליכות חשמלית בעור. על אף בחינת המדדים האובייקטיבים לכאורה, אמינות הבדיקה מוטלת בספק והיא עומדת על כ70-95% ומושפעת גם מטיב השאלות המנוסחות בבדיקה, ומיומנותו של הבודק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לאור אמינותה המוטלת בספק של בדיקת הפוליגרף, היא אינה קבילה בהליכים פליליים, שם נדרש רף ראייתי גבוה במיוחד מעבר לכל ספק סביר. בניגוד לכך בהליך האזרחי הרף הראייתי הוא נמוך יותר, ומספיק להטות את מאזן ההסתברויות לטובת התובע. לפיכך בדיקת פוליגרף עשוייה להיות קבילה בבית המשפט לענייני משפחה.

   התנאים לקבילות בדיקת הפוליגרף בבית המשפט לענייני משפחה הם הסכמה של על הצדדים לבדיקת הפוליגרף, ותוצאה חד משמעית שתתקבל בסוף הבדיקה. במקרה שתתקבל תוצאה שאינה חד משמעית, ניתן לערוך את הבדיקה פעם נוספת, או לא לשקלל אותה כראייה.

   כיצד מתבצעת בדיקת פוליגרף?

   לאחר שניתנה הסכמה של כל הצדדים לערוך את הבדיקה, הנבדק יגיע למכון הפוליגרף עליו הוסכם.

   הבדיקה תחל בשיחה מקדימה, שלאחריה הבודק ינסח את שאלות הבדיקה עליהן ישיב הנבדק.

   לבסוף הבודק יחבר את הנבדק למכשיר הפוליגרף שימדוד את המדדים הגופניים בעת שהנבדק ישיב על השאלות שנוסחו בשלב הקודם. הבודק ינתח את הממצאים וינפיק את הדו"ח שיועבר לבית המשפט.

   ממצאי הדו"ח עשויים להיות חד משמעיים והתוצאה יכולה להיות שהנבדק נמצא דובר אמת, או שהנבדק נמצא דובר שקר. מנגד יתכן כי ממצאי הדו"ח לא יהיו חד משמעיים. במקרה זה בית המשפט לא יקבל את בדיקת הפוליגרף כראייה.

   האם ניתן לעשות שימוש בהסכמה בכלי הפוליגרף בהליך התנגדות לירושה?

   ניתן לעשות שימוש בהסכמה בכלי הפוליגרף בהליך התנגדות לירושה

   על אף שבית המשפט לענייני משפחה מודע לקושי המובנה בקביעת ממצאים על בסיס בדיקת פוליגרף, במקרים בהם ישנה הסכמה מפורשת מראש של כל הצדדים לעריכת הבדיקה ותוצאת הבדיקה היא חד משמעית, לבית המשפט שיקול דעת לעשות שימוש בראייה ולקבוע ממצאים עובדתיים על בסיס בדיקת הפוליגרף.

   יחד עם זאת מדובר בראייה ייחודית שאינה ככלל הראיות

   על ההסכמה לביצוע הבדיקה להינתן מראש ובכתב ולהיות מפורשת, בניגוד לראיות אחרות בהליך האזרחי, אי התנגדות לראייה לא יהווה הסכמה לקבל אותה. כמו כן, גם לאחר שניתנת הסכמה לביצוע בדיקת הפוליגרף, היא אינה הופכת לראיה מכרעת, אלא אם הצדדים הסכימו באופן מפורש שתוצאות הבדיקה יכריעו בסוגייה הנתונה במחלוקת.

   האם ניתן לחייב בביצוע הבדיקה אדם שהסכים לבצע בדיקת פוליגרף וחזר בו מהסכמתו?

   לא ניתן לכפות את ביצוע בדיקת הפוליגרף על מי שמסרב לכך, גם אם נתן הסכמה מפורשת בטרם לסירובו. יחד עם זאת, מרגע שבית המשפט מאשר את הסכמת הצדדים לעשות בדיקת פוליגרף, אי ביצוע הבדיקה עשוי לשמש כנגד מי שמסרב או נמנע מלבצע את הבדיקה, ולהוות כנגדו ראייה.

   האם ניתן להגיש בדיקת פוליגרף כדי להוכיח גרסה בסכסוכי ירושה?

   תוצאות בדיקת פוליגרף יוגשו בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה לפיהם ניתנה הסכמה מפורשת בכתב של כל הצדדים בטרם לעריכת הבדיקה, לפיכך בדיקת פוליגרף פרטית שאינה במסגרת הסכמה מפורשת של כלל היורשים לא תהיה קבילה בהליך הירושה.

   הליכי סכסוכי ירושה לרוב כוללים צדדים מרובים, שכן במקרים רבים ישנם יותר משני יורשים, וחשוב להבין כי נדרשת הסכמה מפורשת של כל הצדדים בסכסוך, על מנת להגיש בדיקת פוליגרף כראייה, ואין להסתפק בהסכמת הנבדק בלבד.

   לפיכך, בטרם מוציאים כספים רבים על בדיקת פוליגרף פרטית, יש לוודא כי אכן קיים סיכוי שהבדיקה תהיה קבילה, וזאת אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמה פוזיטיבית מפורשת של כל היורשים לבדיקה.

   הסכמה מראש של כל היורשים לביצוע בדיקת פוליגרף

   בשורה התחתונה, על מנת שבדיקת פוליגרף תקבל תוקף במסגרת סכסוכי ירושה, על כל היורשים להסכים לכך שהבדיקה תתבצע, בכתב ומראש בטרם לביצוע הבדיקה, ועל תוצאות הבדיקה להיות חד משמעיות.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף