Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איך תחולק הירושה כשיורש נפטר לפני המוריש?

  ירושתו של אדם מחולקת בהתאם לצוואה שהותיר אחריו לפני מותו, ואם לא הותיר אחריו צוואה, בהתאם לירושה על פי דין. אך כיצד ירושה מחולקת במקרה שאחד היורשים נפטר בטרם עת, ולפני מותו של המוריש?

  חוק הירושה נותן מענה למקרים בהם יורש נפטר לפני מוריש. חשוב שתכירו את ההסדר החוקי הקבוע בחוק הירושה למצבים בהם יורש נפטר לפני מוריש, ושתדעו כיצד ניתן להתמודד מראש עם מקרי מוות של יורשים, באמצעות עריכת צוואה מתאימה.

  תוכן עניינים

  סעיף 49 לחוק הירושה: יורש שמת לפני המוריש

  סעיף 49 לחוק הירושה תשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:

  " זוכה על פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו – אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין; בכל מקרה אחר הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה מתבטלת.."

  המשמעות של הסעיף היא כי במקרה בו יורש נפטר לפני המוריש, הירושה של המוריש תחולק בין צאצאי היורש, ולהם בלבד. במקרה שלא נותרו ליורש צאצאים, אלא הורים, אחים, סבים, בן זוג וכו', הם לא יזכו לחלק בירושה. על פי החוק, במקרה שאין ליורש צאצאים, ההוראה בצוואת המוריש שהורישה ליורש את חלקו, תבוטל, וחלקו בעיזבון יחולק לשאר היורשים, בהתאם לדין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תיקון 7 לחוק הירושה

   לפני תיקון 7 לחוק הירושה, סעיף 49 לחוק הירושה נוסח כדלקמן: "…אם בשעת מות המצווה נשארו בן זוג או צאצאים של אותו זוכה…". כלומר, בטרם לתיקון גם בן זוג של יורש שנפטר לפני המוריש, היה זכאי לקבל את חלקו של היורש שנפטר.

   תיקון 7 לחוק הירושה שנכנס לתוקף בשנת 1983, שינה את המצב המשפטי כך שרק צאצאי היורש יהיו זכאים לרשת את חלקו בעיזבון המוריש. חשוב לדעת שהתיקון לחוק חל באופן רטרואקטיבי גם במקרה שמוריש נפטר לפני שנת 1983, וכל עוד צו הירושה או צו קיום הצוואה ניתן לאחר כניסת התיקון לתוקף.

   חלוקת הירושה על פי דין

   סעיף החוק קובע כי הצאצאים שנותרו ליורש שנפטר, יזכו בחלקו של היורש בעיזבון המוריש על פי כללי חלוקת הירושה על פי דין. כלומר, חלקו של היורש יחולק בין הצאצאים שלו בחלקים שווים, ואם אינם בחיים, יחולק לצאצאיהם בחלקים שווים בהתאם לעקרונות הירושה על פי דין.

   יורש במקום יורש

   האם הוראה מפורשת בצוואה גוברת על סעיף 49 לחוק הירושה?

   הוראה מפורשת בצוואה לפיה נקבע יורש חלופי במקום יורש מסויים גוברת על סעיף 49 לחוק הירושה, ומאפשרת למוריש לבחור את יורשיו גם במקרה של פטירת אחד היורשים.

   כך למשל מוריש יכול לקבוע כי בנו יורש אותו, ובמקרה בו בנו נפטר בטרם למותו, בת הזוג של בנו תירש אותו. בנוסף יכול למשל מוריש לקבוע שיורש אחר, למשל בנו השני של המוריש, ירש את כל העיזבון. במקרים אלה צאצאיו של הבן, לא ירשו את חלקו בעיזבון המוריש, אלא מי שקבע המוריש בעצמו.

   על מי חל סעיף 49 לחוק הירושה במקרה בו גם היורש במקום יורש נפטר?

   בית המשפט העליון קבע כי הוראות סעיף 49 חלות על היורש הראשון בלבד, ואינן חלות על היורש שנקבע במקום היורש. כלומר, במקרה שגם היורש החלופי נפטר, רק הצאצאים של היורש הראשון יהיו זכאים לרשת את חלקו של היורש בעיזבון המוריש, וצאצאי היורש השני לא יהיו זכאים לכל חלק בעיזבון.

   עריכת צוואה חדשה במקרה שיורש נפטר

   במקרה שערכתם צוואה ללא סעיף יורש במקום יורש, ואחד היורשים בצוואתכם נפטר, יש לשקול לערוך צוואה חדשה. צוואה חדשה ומעודכנת לנסיבות החדשות, תחלק את רכושכם לאחר מותכם בהתאם לרצון המדוייק שלכם, ולא בהתאם לדין הכללי שנקבע בסעיף 49 לחוק הירושה.

   חשוב לשים לב שעשויים להיות מקרים שימנעו מכם לערוך צוואה לאחר מקרה הפטירה של היורש, למשל במקרה של אי כשירות קוגניטיבית, ועל כן מומלץ לקבוע מראש כלל של יורש במקום יורש, ולא להסתמך על צוואה עתידית חדשה.

   עריכת צוואה מותאמת וצופה פני עתיד

   בסיכום הדברים, במקרה בו יורש נפטר לפני מוריש, ירושתו תחולק לצאצאי היורש אם נותרו בחיים, ולהם בלבד. אם לא נותרו ליורש צאצאים, חלקו של היורש בעיזבון יחולק בין יתר היורשים. על כלל זה ניתן להתנות באמצעות עריכת צוואה ובה הוראה מפורשת של יורש במקום יורש.

   כך המוריש קובע בעצמו, כאוות נפשו, את זהות היורשים וחלקם בעיזבונו, גם במקרים בהם אחד היורשים נפטר, לא עלינו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף