Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  איך להגן על הצוואה [מדריך משפטי 2023]

  אנשים רבים בוחרים לנסח צוואה ולצוות כרצונם מה יעשה ברכושם לאחר מותם, אך במקרים לא מעטים הצוואה נפסלת ולא ניתן לקיימה.

  לפיכך נשאלת השאלה איך להגן על הצוואה שערכתם כך שלא תהווה חלק מסכסוך משפטי ממושך, לא תפסל על ידי בית המשפט ותתקיים כפי שציוויתם?

  תוכן עניינים

  7 כללי ברזל שיאפשרו לכם להגן על הצוואה

  הפקידו את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה – אם אתם חוששים מפגיעה פיזית בצוואה, בין אם בזדון ובין אם כתוצאה מאסון שעלול להתרחש או אובדן של הצוואה, הפקידו את הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה. בקשה להפקדה כרוכה בתשלום אגרה חד פעמית, נוכחות המצווה וזיהויו באמצעות תעודת זהות, שלאחריה הבקשה תופקד במשרדי הרשם לענייני ירושה ובעותק מקוון במחשבי הרשם לענייני ירושה, עד לאחר מות המצווה.

  התייעצו בעורך דין לענייני ירושה שינסח לכם צוואה – חוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע כיצד יש לערוך צוואה ומה הן העילות בגינן ניתן יהייה להתנגד לקיום הצוואה. עורך דין לענייני ירושה ינסח לכם צוואה באופן מקצועי שיקטין באופן ניכר את הסיכויים של תביעת התנגדות למתן צו קיום צוואה, ויאפשר לכם להמשיך את חייכם בראש שקט, בידיעה שלאחר אריכות ימים, צוואתכם תקויים כלשונה.

  נסחו את הצוואה באופן ברור ופשוט – המנעו מהוראות שאינן ברורות דיין בצוואתכם ונסו לנסח אותן בפשטות. כך תמנעו מסעיפים שלא ניתן לקיים אותם בשל כך שההוראות לא הובנו. כמו כן במקרה של טעות שנפלה בצוואה, כגון טעות טכנית, ניתן יהא להבין את אומד דעת המצווה ואף לקיים את לשון הסעיף, תוך תיקון הטעות שנפלה בצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נמקו סעיפים שמנשלים או מדירים יורש על פי דין מהעיזבון – אם אתם מבקשים לנשל ילד, או את בן הזוג שלכם, מומלץ לנמק זאת בתוך הצוואה או במסמך שיצורף לצוואה.

   בית המשפט נוטה לכבד את רצון המת, ולקיים את הצוואה כלשונה אף במקרים שנישול היורש הוא אכזרי ומקפח. אי נימוק סעיף הנישול עשוי לתת פתח לטענות לפיהן היורש נשכח בטעות מהצוואה, הצוואה לא כשירה או שהמצווה לא היה כשיר.נימוק הסעיף המנשל יבהיר את רצון המצווה בלשון ברורה, והוא עשוי להעיד על כשירות המצווה ועל העובדה כי מדובר היה ברצונו החופשי, גם אם רצון זה נראה לאדם אחר כרצון שפוגע באחד היורשים.

   המנעו מלערב יורשים בצוואה בהליך ניסוח הצוואה – חוק הירושה קובע כי צוואה לטובת מי שהיה מעורב בעריכתה תהא פסולה. צוואה שנערכה תוך מעורבות אחד או יותר מהיורשים בה עלולה להוליד טענות על השפעה בלתי הוגנת על המצווה שעשויות להוביל לפסילת הצוואה.

   אמנם לא כל מעורבות בצוואה תביא לבטלות הצוואה ונדרשת מעורבות משמעותית, אך אם אתם מעוניינים לבטח את עצמכם ואת היורש שלכם כנגד טענות אלה ולא לקחת את הסיכון שצוואתכם תפסל, המנעו מלערב יורשים בהליך ניסוח הצוואה, במיוחד כאשר אותו יורש מעורב, יורש חלק גדול יותר משאר היורשים שלא על פי דין.במאמר מוסגר, חשוב לציין לעניין זה שצוואה הדדית, שהיא צוואה שבני זוג עורכים זה לטובת זו, מחייבת מתוקף מהותה, את מעורבות הזוכה (שהוא בן הזוג) בצוואה, וכמובן שבמקרה של צוואה הדדית מעורבות בן הזוג בעריכת הצוואה לא תפסול את הצוואה.

   פנו לעריכת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית או פסיכוגריאטרית (כאשר מדובר בבני גיל 65 ומעלה) שתעיד על מצבכם הגופני והנפשי – מומלץ בעיקר לבני גיל הזהב, כאשר מצבם הקוגניטיבי כבר לא כפי שהיה.

   חשוב לדעת שעל אף שהמצב הקוגניטיבי לא כפי שהיה בעבר, חוות הדעת עשוייה במקרים מסויימים להעיד על כך שאדם כשיר לערוך צוואה, ובכך למנוע טענות נגד כשירות המצווה.חשוב גם להבין שגיל המצווה אינו יהווה ראייה לאי כשרותו הקוגניטיבית, אך פעמים רבות אנו עדים לטענות שונות ומגוונות כנגד המצב הקוגניטיבי בגילאים המבוגרים.

   על כן, אם אתם מעוניינים בראש שקט, מומלץ לבצע את הבדיקה גם כאשר מצבכם הקוגניטיבי מצויין כתמיד, כך תוכלו לצרף מסמך אובייקטיבי רפואי בעל מהימנות גבוהה שמעיד כי אתם כשירים לערוך צוואה, ותמנעו משלל טענות התנגדות לצוואה. חוות דעת פסיכוגריאטרית כוללת לרוב בדיקה מקיפה של הרופא המטפל, שיחה עם המטופל, ראיון אישי, ביצוע מבחנים שונים ולעיתים גם איסוף מידע מהמעגל המטפל והמעגל המשפחתי הקרוב למטופל.

   שקלו להוסיף תניית סילוקין לצוואה – תניית סילוקין היא תנייה המגבילה יורשים מלהגיש התנגדות לצו קיום צוואה, על ידי כך שבמקרה שאחד היורשים יתנגד לצוואה הוא יפסיד את חלקו בצוואה.

   לעיתים כאשר המצווה חושש כי היורשים יגישו התנגדות לקיום צוואתו ללא כל עילה מוצדקת שתגרום לסכסוכים ואף לאי קיום צוואתו כפי שציווה, הוא מבקש להוסיף תנאי שמגביל את זכות היורשים לפנות לבית המשפט בהתנגדות לצוואתו.חשוב להבין את ההשלכות המשפטיות של תניית סילוקין בטרם להוספתה לצוואה.

   במקרים של תניית סילוקין, יתכן והיורשים יחששו מפנייה לבית המשפט ובכך יקויים רצונו של המצווה, אך יתכן גם כי היורשים שיפנו לבית המשפט בהתנגדות, יטענו כי מדובר בסעיף שאינו מוסרי, שכן הוא מגביל את זכותם לפנייה לערכאה השיפוטית, ועל כן לבית המשפט סמכות לפסול אותו.חשוב לדעת כי בית המשפט מאפשר קיום תניית סילוקין בצוואה, ונוטה לכבד את רצון המנוח, ככל שעילת ההתנגדות תמצא לא מוצדקת וחסרת תום לב,

   סביר להניח כי בית המשפט יפעיל את תניית הסילוקין, והיורש לא יהא זכאי לחלקו בירושה, על פי הצוואה.מנגד במקרים בהם עילת ההתנגדות תמצא מוצדקת, בית המשפט עשוי לפסול את התנייה, ואף לקבל את ההתנגדות לצו קיום צוואה כולה. עורך דין לענייני ירושה ימליץ לכם כיצד כדאי לכם לפעול, ויתן לכם את מלוא המידע וההשלכות המשפטיות של תניית סילוקין בנסיבות שתתארו בפניו.

   על מי מוטל נטל ההוכחה כשמבקשים להגן על הצוואה?

   נטל ההוכחה כי נפל פגם בצוואה, הוא על הטוען לכך, כלומר על המתנגדים למתן צו קיום הצוואה. נקודת המוצא ממנה יוצא בית המשפט הוא כי יש לכבד את רצון המת וכי יש לקיים את הצוואה כלשונה, מי שמבקש לפעול בניגוד לכך, ולבטל צוואה צריך יהא להוכיח עילה שמצדיקה את ביטול הצוואה.

   יש להבדיל בין הגנה על צוואה בשלב עריכת הצוואה לבין הגנה לאחר עריכת הצוואה

   הגנה על הצוואה בשלב עריכתה מתמקדת באופן ניסוח הצוואה, והאמצעים שהמצווה יכול לנקוט בהם על מנת למזער את הסיכונים להתנגדות לקיום צוואתו.

   לעומת זאת הגנה לאחר עריכת צוואה מתמקדת באופן שימור הצוואה, והמנעות המצווה מלערב יורשים באופן עריכת הצוואה, שעלולה להוות קרקע פורייה לטענות כנגד מעורבות באופן עריכת הצוואה, כמו כן לאחר מות המצווה הגנה על הצוואה תתמקד בעיקר בהתנהלות המבקשים לקיים אותה.

   לפיכך, נשאלת השאלה איך להגן על הצוואה לאחר מות המצווה? המנעו מלשוחח על הצוואה וכל הקשור בה, והזהרו בלשונכם פן דבריכם ישמשו כנגד בקשתכם לקיים את הצוואה, ואף נהגו כך ביתר שאת כאשר אתם חושדים כי מי מהיורשים מתעתד להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה.

   התנגדות לצו קיום צוואה

   התנגדות למתן צו קיום צוואה תוגש לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, לרשם לענייני ירושה שיעבירה לבית המשפט לענייני משפחה. לאחר קבלת ההתנגדות, בית המשפט יבקש את תגובת מגיש צו קיום הצוואה ויתר הצדדים בבקשה וידון בהליך ההתנגדות למתן צו קיום צוואה.

   בית המשפט יסתמך על צוואת המנוח, הראיות והעדויות שיובאו בפניו ויבחן לפיהן את אומד דעת המצווה, כשירותו והטענות השונות שיעלו הצדדים בדיון. על סמך כל הראיות שיובאו בפניו יתן בית המשפט פסק דין לפיו יקבע האם הצוואה תקויים כלשונה או שהירושה תחולק בכל דרך אחרת שיקבע בית המשפט.

   כאמור, ניתן להתנות בצוואה על אפשרותם של היורשים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, באמצעות סעיף לפיו הגשת התנגדות תוביל לשלילת חלקם של המתנגדים בירושה. כך במקרים שההתנגדות תוגש בחוסר תום לב ללא כל עילה מוצדקת, חלקם בירושה ישלל, מה שעשוי למנוע הגשת התנגדות סרק מטעם יורשים.

   הגנה על רצון המצווה

   בעיקרם של דברים, הגנה על הצוואה חשובה על מנת לכבד ולהגן על רצונו של המצווה אותו הביע בצוואתו האחרונה.

   הכלל הוא כי מצווה לקיים את דברי המת, ובית משפט נוהג לפעול על פיו, יחד עם זאת, במקרים מסוימים בית משפט עלול לפסול קיום צוואות שאינן עומדות בתנאי החוק או שיש עילה מוצדקת לפסול אותן, ועל כן חשוב להגן מבעוד מועד על הצוואה בעת עריכתה, לשמור עליה בזמן חיי המצווה ולהגן עליה לאחר מותו וכך לדאוג שהצוואה תקוים בהתאם לרצונו של המצווה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף